Billiga kuvert till kontoret

billiga kuvertPå kontoret går det åt mängder med kuvert. Externposten ska iväg ofta tre gånger per dag och även om det är mycket av kommunikationen som sköts via mail så ska rapporter skickas mellan olika kontor, fakturor ska skickas iväg och många andra affärshandlingar. Även internpost som ska placeras ut i personliga postfack kan behöva läggas i billiga kuvert. Fastän man själv skrivit en handling på några sidor, kan det vara praktiskt att forsla den till kopiator rummet i ett kuvert och känsliga papper delas också ut i billiga kuvert. Ett kontors krav på effektivitet kräver att man alltid har tillgång till förbruknings material såsom papper, pennor och kuvert. Då det går åt mängder av papper är det viktigt att hålla pappersposten nere, det leder till att stora som små företag lägger ned mycket tid på att hitta en billig pappersleverantör som tillsammans med de andra materialet levererar billiga kuvert. Ingen som arbetar på ett kontor behöver kuvert tillverkade av riktigt tjockt färgat papper, förutom att tyngden i kuvertet höjer portot och porto så klart är en utgift som alla företag vill hålla så låg som möjligt skulle ett färgat kuvert kunna uppfattas som mindre seriöst än ett enfärgat.